Historia

Świerklaniec

 

Ośrodek Zdrowia w Świerklańcu prowadzi działalność leczniczą w byłym budynku szpitala oddanego do użytku w 1908 roku. Inicjatorem budowy szpitala była hrabina Katarzyna Donnersmarck. W latach 1939 – 1945 służył jako szpital dla rannych żołnierzy. Po wojnie w budynku byłego szpitala uruchomiono ośrodek zdrowia. W 1950 r. rozpoczęła tu także działalność izba porodowa, która funkcjonowała do końca lat osiemdziesiątych . Po wojnie opiekę lekarską nad ośrodkiem przejął lekarz Matuschek. Zastąpił go potem lekarz P. Wycisk, który pełnił funkcję kierownika ośrodka. Od 1983 r. rozpoczął pracę lekarz Wojciech Maruszewski, który w 1989 r. został kierownikiem, a od 2000 r. pełni funkcję dyrektora SP ZOZ Świerklaniec.

przychodnia_swierklaniec2

Tablica informacyjna z budynku świerklaneckiego Ośrodka Zdrowia z początku 20. wieku.
„Szpital Książęcy
Godziny pracy lekarzy:
Codziennie od 4 do 5”

 

Nakło Śląskie

 

Ośrodek Zdrowia w Nakle Śląskim oddano do użytku w dniu 19.05.1976 r. Wybudowano go w ciągu dwóch lat przy czynnym zaangażowaniu mieszkańców sołectwa. W 2010 r. przeprowadzono jego generalny remont połączony z termodernizacją, przystosowując go do aktualnych wymogów sanitarno – epidemologicznych. Kierownikiem ośrodka była lekarz Zofia Robak, pełniąc od 2000 r. rolę zastępcy dyrektora SP ZOZ Świerklaniec. Od 1.09. 2008 r. funkcję zastępcy dyrektora SP ZOZ Świerklaniec pełni lekarz Beata Nycz – Gerlich.

przychodnia_nakloslaskie2

Rysunek przedstawiający nakielski Ośrodek Zdrowia w 1983 r. wykonany przez lokalnego artystę i działacza społecznego Alfreda Szibieloka.

Szanowni Państwo

W związku z toczącymi się intensywnymi pracami remontowymi w SP ZOZ Świerklaniec od dnia 12.08.2019 r. Punkt poboru materiału do badań (dawne laboratorium) zostanie przeniesiony do Ośrodka Zdrowia w Nakle Śląskim ul. Dworcowa 3.
Przepraszamy za utrudnienia